Ευρεία νίκη των Βρετανών Συντηρητικών σύμφωνα με το exit poll

Από το Kappa Newsdesk

Ευρεία νίκη του Συντηρητικού Κόμματος στις εκλογές της Βρετανίας δείχνει το exit poll.

Συντηρητικοί: 368 έδρες
Εργατικοί: 191
Εθνικό Κόμμα Σκωτίας: 55
Φιλελεύθεροι: 13