Ακρόαση του υποψήφιου Έλληνα Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο