Αποδεκτά και πάλι από την ΕΚΤ ως ενέχυρο τα ελληνικά ομόλογα

Από το Kappa Newsdesk

Σημαντική χαλάρωση των προϋποθέσεων για την ενεχυρίαση ομολόγων και αξιογράφων από τις ευρωπαϊκές Τράπεζες ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνοντας και σημαντική βοήθεια στην Ελλάδα, καθώς θα αποδέχεται και πάλι τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο, παρότι δεν έχουν επενδυτική πιστοληπτική αξιολόγηση και μειώνοντας το haircut στο 20%.

Τα ελληνικά ομόλογα είχαν πάψει να γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018, όταν έληξε το τρίτο μνημόνιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφαίρεσε το waiver που επέτρεπε στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου να γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρα στο Ευρωσύστημα.

Η ΕΚΤ αποφάσισε τρεις δέσμες χαλάρωσης των προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση Τραπεζών και επιχειρήσεων:

• μια σειρά από παράπλευρα μέτρα για τη διευκόλυνση της αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης έναντι δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση της χρήσης ως εξασφάλιση των δανειακών απαιτήσεων, ιδίως μέσω της δυνητικής επέκτασης των πλαισίων πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων (ACCs). Το πλαίσιο ACC παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές Kεντρικές Tράπεζες να διευρύνουν τις επιλέξιμες εγγυήσεις για δανειοδήτηση, όπως τη δυνατότητα αποδοχής δανείων με χαμηλότερη πιστωτική αξιολόγηση και δανείων προς άλλους τύπους δανειζομένων, μη αποδεκτούς μέχρι σήμερα στο γενικό πλαίσιο της ΕΚΤ, και δανείων σε ξένο νόμισμα.

• προσωρινά μέτρα για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: α) μείωση στο επίπεδο του κατώτατου ορίου μεγέθους για τις πιστωτικές απαιτήσεις έως του ποσού των 0 ευρώ, από 25.000 ευρώ προηγουμένως, ώστε να διευκολυνθεί η κινητοποίηση εξασφαλίσεων για δάνεια από μικρές επιχειρήσεις. β) αύξηση από το 2,5% στο 10% του μέγιστου ποσοστού ακάλυπτων χρεογράφων από άλλο τραπεζικό όμιλο σε μια ομάδα εξασφαλίσεων κάποιας Τράπεζας. γ) waiver στην απαίτηση πιστωτικής αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξασφάλιση σε πιστωτικές πράξεις στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος.

• μείωση του haircut στην αποτίμηση των εξασφαλίσεων γενικά στο 20%, αυξάνοντας “προσωρινά” το επίπεδο ανοχής κινδύνου στα τραπεζικά δάνεια.

Προσπάθεια στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί μια πολύ σημαντική κίνηση προς την πιστωτική χαλάρωση στην Ευρωζώνη και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, όπως και να ενισχύσει τη ρευστότητα των ελληνικών Τραπεζών και ευρύτερα της ελληνικής Οικονομίας.