Σταδιακή και οργανωμένη άρση των περιοριστικών μέτρων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από το Kappa Newsdesk

Τη σταδιακή, οργανωμένη, συντονισμένη άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύοντας την Τετάρτη ένα λεπτομερές σχέδιο που έχει στόχο την οργανωμένη επάνοδο των ευρωπαϊκών κρατών στην κανονικότητα.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, το ευρωπαϊκό σχέδιο καθορίζει συγκεκριμένες βασικές αρχές, θεωρώντας πως ο συγχρονισμός των κινήσεων είναι απαραίτητος. Οι αποφάσεις για το χρόνο έναρξης της χαλάρωσης των περιορισμών πρέπει να βασίζεται σε τρια κριτήρια βάσει της Επιτροπής:
• Επιδημιολογικά κριτήρια, που θα δείχνουν ότι η εξάπλωση της νόσου έχει μειωθεί σημαντικά και έχει σταθεροποιηθεί για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο.
• Επαρκής χωρητικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας, λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα το ποσοστό κάλυψης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, την επάρκεια σε προσωπικό στον τομέα της Υγείας και το διαθέσιμο ιατροφαρμακευτικο υλικό.
• Κατάλληλη ικανότητα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για μεγάλης κλίμακας δοκιμές ώστε να υπάρχει γρήγορη ανίχνευση και απομόνωση των μολυσμένων ατόμων, καθώς και ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης των κρουσμάτων.

Η Επιτροπή τονίζει πως είναι αναγκαία μια συνολικά ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ενώ ο χρόνος και οι τρόποι άρσης των μέτρων περιορισμού διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο που να βασίζεται στα εξής στοιχεία:
• Την επιστήμη, με επίκεντρο τη δημόσια υγεία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο τερματισμός των περιοριστικών μέτρων συνεπάγεται εξισορρόπηση των παροχών για τη δημόσια υγεία με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
• Τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων. Πρόκειται για ζήτημα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
• Το σεβασμό και την αλληλεγγύη. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την Υγεία όσο και για τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της πανδημικής κρίσης. Τουλάχιστον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα το ένα το άλλο, όπως και την Επιτροπή, προτού αρθούν τα μέτρα και να λάβουν υπόψη τις απόψεις αλλήλων.

Η σταδιακή άρση των περιορισμών απαιτεί συνοδευτικά μέτρα, όπως:
• Συγκέντρωση και εναρμόνιση των δεδομένων και ανάπτυξη ενός ισχυρού πληροφοριακού συστήματος αναφοράς και ανίχνευσης των κρουσμάτων, μεταξύ άλλων με ψηφιακά εργαλεία που θα σέβονται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
• Επέκταση της ικανότητας δοκιμών και εναρμόνιση των μεθοδολογιών των δοκιμών. Η Επιτροπή – σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων – ενέκρινε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διάφορα τεστ για τον κορωναϊό και την αποδοτικότητά τους.
• Αύξηση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης αύξησης των λοιμώξεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.
• Συνέχιση της ενίσχυσης του ιατρικού και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.
• Ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών και φαρμάκων, καθώς και ανάπτυξη και γρήγορη παρακολούθηση της εισαγωγής ενός εμβολίου για την τελική καταπολέμηση του κορωναϊού.

“Τα επόμενα βήματα”

Το σχέδιο της Κομισιόν απαριθμεί συγκεκριμένες συστάσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη όταν θα σχεδιάζουν την άρση των μέτρων περιορισμού. Οι δράσεις πρέπει να είναι σταδιακές και τα μέτρα πρέπει να αρθούν σε διαφορετικά βήματα, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος μεταξύ των βημάτων για να μπορεί να καταμετρηθεί ο αντίκτυπος.
• Τα γενικά μέτρα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από στοχευμένα. Για παράδειγμα, προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα˙ διευκόλυνση της σταδιακής επιστροφής των απαραίτητων οικονομικών δραστηριοτήτων˙ εντατικοποίηση του τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των κεντρικών σταθμών των μέσων μαζικής μεταφοράς, των καταστημάτων και των χώρων εργασίας˙ αντικατάσταση των γενικευμένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξει διασφάλιση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.
• Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αρθούν με συντονισμένο τρόπο. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι συνοριακοί έλεγχοι πρέπει να καταργηθούν μόλις συγκλίνει επαρκώς η επιδημιολογική κατάσταση των παραμεθόριων περιοχών. Τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να ανοίξουν εκ νέου σε ένα δεύτερο στάδιο και να ληφθεί υπόψη η εξάπλωση του κορωνοϊού εκτός της ΕΕ.
• Η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να γίνει σταδιακά: υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν, π.χ. θέσεις εργασίας κατάλληλες για τηλεργασία, οικονομική σημασία, βάρδιες εργαζομένων κ.λπ. Ολόκληρος ο πληθυσμός δεν πρέπει να επιστρέφει ταυτόχρονα στο χώρο εργασίας.
• Οι συγκεντρώσεις ατόμων πρέπει να επιτρέπονται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια, εμπορική δραστηριότητα (λιανικό εμπόριο) με πιθανή διαβάθμιση, χώροι κοινωνικής δραστηριότητας και αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες) με πιθανή διαβάθμιση, μαζικές συγκεντρώσεις.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να διατηρήσει τις ισχυρές πρακτικές υγιεινής και την κοινωνική απομάκρυνση. Η δράση πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και να εξελίσσεται η ετοιμότητα του πληθυσμού για επιστροφή και πάλι σε αυστηρά μέτρα περιορισμού, εάν τυχόν αυτό απαιτηθεί.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Δείτε εδώ τη συνέντευξη Τύπου της Φον ντερ Λάιεν και του Μισέλ: