Η έκθεση Αλμούνια για τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας

Από το Kappa Newsdesk

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη η έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής υπό τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Χοακίν Αλμούνια για τα δανειακά προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Η έκθεση περιγράφει την αναγκαιότητα αλλά και τις αστοχίες που υπήρξαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων διάσωσης και καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών προγραμμάτων στο μέλλον. Ένα βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι πως τα προγράμματα δεν πέτυχαν πλήρως το στόχο τους, διότι δεν υπήρξε “ιδιοκτησία” [“ownership”] των προγραμμάτων διαχρονικά από τις πολιτικές ηγεσίες της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Χοακίν Αλμούνια είπε πως ένας λόγος που δεν υπήρξε “ιδιοκτησία” των προγραμμάτων ήταν η αδυναμία των πολιτικών και των κοινωνικών εταίρων να συμφωνήσουν στις αιτίες που οδήγησαν στην ανάγκη για την εφαρμογή προγραμμάτων διάσωσης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση: