Η Συμφωνία για την ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία

Από το Kappa Newsdesk

Δείτε εδώ το κείμενο της Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους.