Το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την Ανατολική Μεσόγειο

Από το Kappa Newsdesk

Το κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την Ανατολική Μεσόγειο, σε ανεπίσημη μετάφραση από το Kappa News.

“Οι Υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες.

Τρεις λέξεις αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα της συζήτησης: αλληλεγγύη, αποκλιμάκωση και διάλογος.

Αλληλεγγύη:

Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Επανέλαβαν ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ. Υπενθύμισαν τις κοινές θέσεις της ΕΕ και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 και του Ιουνίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου 2019, όπως και τη δήλωση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο της 15ης Μαΐου 2020.

Ταυτόχρονα, οι Υπουργοί τόνισαν ότι η σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία έχει ευρύτερες στρατηγικές συνέπειες για ολόκληρη την ΕΕ, πολύ πέρα ​​από την Ανατολική Μεσόγειο.

Αποκλιμάκωση:

Οι υπουργοί τόνισαν ειδικότερα ότι οι πρόσφατες ναυτικές δραστηριότητες από την Τουρκία δεν συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυσπιστία. Δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο επικίνδυνων συμβάντων. Αξιολογήθηκε ως κρίσιμη η άμεση αποκλιμάκωση από την Τουρκία.

Διάλογος:

Οι Υπουργοί υπενθύμισαν τη σημασία που αποδίδουν στις σχέσεις με την Τουρκία. Υπογράμμισαν ότι ζητήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και την εκμετάλλευση των πόρων τους μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, με καλή πίστη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και στην επιδίωξη της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας, και όχι μέσω μονομερών δράσεων και η κινητοποίηση των ναυτικών δυνάμεων.

Οι Υπουργοί υπενθύμισαν τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Ιουλίου. Επανέλαβαν την ισχυρή υποστήριξη των προσπαθειών του Ύπατου Εκπροσώπου για την αποκατάσταση του διαλόγου και τη διευκόλυνση της επανασύνδεσης με την Τουρκία. Ταυτόχρονα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος πρόκειται να προετοιμάσει επιλογές για περαιτέρω κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που οι εντάσεις δεν μειωθούν.

Μια ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία θα πραγματοποιηθεί αργότερα τον Αύγουστο, στο Gymnich.”