ΕΕ: Δεξιότητες για την Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Από το Kappa Newsdesk

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας. Ειδικότερα, από την αρχή της πανδημίας η ανάγκη για εύκολη και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε όλες τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ταυτόχρονα όμως, αυξήθηκε η ανάγκη για ασφάλεια σε κάθε πτυχή της ψηφιακής μας διάδρασης.

Η επακόλουθη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών συνεπάγεται την όλο και μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου σε κάθε μας δραστηριότητα. Άτομα όλων των ηλικιών συνδέονται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο θέλοντας να επικοινωνήσουν, να ενημερωθούν, να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες, αλλά και να διασκεδάσουν. 

Η νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής. Βασικός της στόχος είναι η μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή να είναι δίκαιη και προσβάσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή καταγωγής και ταυτόχρονα αντάξια των προσδοκιών τους.

Έτσι στη νέα αυτή εποχή, πολίτες αλλά και καταναλωτές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών ή εταιρειών διαδικτυακά, αιτούμενοι δημόσια έγγραφα, πραγματοποιώντας αγορές ή επικοινωνώντας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Με την χρήση των υπηρεσιών αυτών, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και μεταφέρονται. Ειδικότερα, το 71% των πολιτών στην ΕΕ, δηλώνουν πως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες παρέχουν προσωπικά δεδομένα για να αποκτούν προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή ανησυχούν καθώς δεν διαθέτουν τον απόλυτο έλεγχο της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

Η ΕΕ έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για να προωθήσει την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν ελευθέρα τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι αρκετός για την αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων. Από τον Μάιο του 2018, νέοι κανόνες προσαρμοσμένοι σε νέες τεχνολογίες ενισχυθήκαν στοχεύοντας στην υπεράσπιση και στην προώθηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προασπίζοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Ειδικότερα, η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων για την προστασία τους σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Για το λόγο αυτό, η  ΕΕ θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά δεδομένων που θα διακρίνεται από τη ροή τους εντός της ΕΕ σε όλους τους τομείς, προς όφελος όλων, τηρώντας πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανόνες, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του δίκαιου ανταγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα , η ΕΕ παρέχει στους πολίτες νέα εργαλεία ώστε να κάνουν ολοένα και καλύτερη χρήση των δικαιωμάτων και των δεξιοτήτων τους διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Έτσι, όσοι προτίθενται να «επιτεθούν» στα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, θα γνωρίζουν πως δεν θα καταφέρουν να τα επεξεργαστούν.

Η νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική έχει ως στόχο να διασφαλίσει πως η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε μια κοινωνία δεδομένων. Σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αποσπασματική συνεργασία βασιζόμενη στις ικανότητες ορισμένων κρατών μελών. Η δημιουργία αμοιβαίας συνδρομής και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι αναγκαία για την κοινή διαχείριση και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον κόσμο των δεδομένων. Με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, τα δεδομένα θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ, σε όλους τους τομείς (μεταφορές, ενέργεια, υγεία), προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων φορέων. Η προστασία των δεδομένων πρέπει να παραμένει σεβαστή τόσο κατά την πρόσβαση σε ελεύθερα διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο, όπως είναι οι πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης ή τα διαδικτυακά παιχνίδια όσο και όταν τα δεδομένα μεταφέρονται εκτός ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα γίνει μια ελκυστική, ασφαλής και δυναμική οικονομία δεδομένων, καθορίζοντας σαφείς και δίκαιους κανόνες για την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση αυτών.

Συνοψίζοντας, ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή αφορά επενδύσεις σε εργαλεία και ψηφιακές υποδομές επόμενης γενιάς που στόχο θα έχουν την αποθήκευση και την σωστή επεξεργασία δεδομένων. Έτσι, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα θωρακίσει και θα κάνει πιο ισχυρή την ιδιά την Ευρώπη, τη στιγμή που η δημιουργία Κοινής Μονάδας για τον κυβερνοχώρο μεταξύ των κρατών μελών, αποτελεί το στόχο και την φιλοδοξία των κρατών μελών για το νέο έτος.