11η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας: Ικανοποιητική η πορεία των μεταρρυθμίσεων

Από το Kappa Newsdesk

Ταχύτερη του αναμενομένου ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας παρατηρούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην 11η έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη. Οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σημειώνουν ότι οι επενδύσεις, η ενίσχυση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων και η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης συνέβαλαν στην αναστροφή της συρρίκνωσης της Οικονομίας που καταγράφηκε το 2020.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει ικανοποιητική πορεία στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πως η πορεία εφαρμογής των δεσμεύσεων της μεταμνημονιακής συμφωνίας του Ιουνίου 2018 βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022. Οι τεχνοκράτες των θεσμών σημειώνουν ότι υπάρχει ικανοποιητική και συνεχής συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της ελληνικής Κυβέρνησης. Συνολικά, “η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των οφειλόμενων συγκεκριμένων δεσμεύσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία. Οι αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη φορολογική διοίκηση, ενόσω προωθούνται ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν την ορμή και, όπου απαιτείται, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου”.

Ιδιαίτερα θετική μνεία γίνεται στην προώθηση των ιδιωτικοποίησεων, με την ολοκλήρωση της μετάβασης του Ελληνικού, η ανάδειξη αναδόχου για την Εγνατία Οδό και την πώληση μετοχικού ποσοστού στη ΔΕΠΑ. Αρνητική παρατήρηση γίνεται από τους θεσμούς για την καθυστέρηση στη μείωση των οφειλών του Δημοσίου, με τον στόχο για μείωση στα 500 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουλίου να παρεκκλίνει κατά 80%.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση των θεσμών: