Αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τον γερμανικό οίκο Scope

Από το Kappa Newsdesk

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού χρέους στην επενδυτική βαθμίδα ‛BBB-’ με σταθερές προοπτικές από ‛BB+’, προχώρησε σήμερα η Scope Ratings. Ο γερμανικός οίκος δεν λαμβάνεται υπόψιν ως benchmark από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά επηρέαζει σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Scope, η απόφαση για την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου βασίστηκε στους εξής παράγοντες:

▪ Η συνέχιση της θεσμικής στήριξης της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία είναι απόρροια των αλλαγών που προέκυψαν μετά την κρίση του Covid-19 για τη στήριξη των ευάλωτων κρατών-μελών της Ευρωζώνης μέσω παρεμβάσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό έχει αντανάκλαση από το 2020, σε καινοτομίες ως προς τα προγράμματα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ και τη χαλάρωση των απαιτήσεων για την επιλεξιμότητα των ελληνικών κρατικών ομολόγων παρά την αξιολόγηση της Ελλάδα σε μη επενδυτική βαθμίδα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (13,7% του μέσου ΑΕΠ των ετών 2021~2026) για την Ελλάδα, παράλληλα με τη δυνατότητα περαιτέρω μακροπρόθεσμης ρύθμισης του χρέους από τους ευρωπαίους εταίρους, καταδεικνύουν ένα πιο διαρκές ευρωπαϊκό backstop που εκτίνεται πέρα από τις πρόσφατες κρίσεις, υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και δημιουργούν επαρκή δημοσιονομικό χώρο ώστε η ελληνική Κυβέρνηση να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις.
▪ Η σταθερή τροχιά μείωσης του δημόσιου χρέους, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, η πέραν του δυναμικού αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, το χαμηλό μέσο κόστος των επιτοκίων του υπολοίπου χαρτοφυλακίου χρέους και η επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 160,7% έως το 2023, σημειώνοντας μείωση 46 ποσοστιαίων μονάδων από την κορύφωση του το 2020.
▪ Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιόρισαν ουσιαστικά τους δείκτες των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και ενίσχυσαν ουσιαστικά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, παράλληλα με τις πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που κινητοποιούν τις επενδύσεις και ενισχύουν την ανάκαμψη.

Σύμφωνα πάντως με την Scope, παραμένουν οι προκλήσεις ως προς τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Πρώτον, το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο αντιπροσωπεύει μια μακροπρόθεσμη ευπάθεια ως προς συνεχείς επανεκτιμήσεις του κινδύνου του κρατικού χρέους από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. H Scope θεωρεί απαραίτητες περαιτέρω ουσιαστική μείωση του λόγου του χρέους –σύμφωνα με τις βασικές προσδοκίες– ως κρίσιμη για τη μελλοντική πορεία της αξιολόγησης της Ελλάδας. Επιπλέον, αποτελεί πρόκληση η σταδιακή αποδυνάμωση της ισχυρής διάρθρωσης του χρέους, με υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης, παράλληλα με τη σταδιακή μετάβαση της κυριότητας του χρέους από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, όπως και η συντομότερη μέση διάρκεια του νέου χρέους. Δεύτερον, υπάρχουν πολιτικοί κίνδυνοι ενόσω η Ελλάδα μεταβαίνει από την χρηματοδοτική της εξάρτηση από την Ευρωζώνη προς τη χρηματοδότησή της από τις αγορές, που θα περιλαμβάνει όρους. Τρίτον, οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα παραμένουν. Τέλος, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες όπως το μέτριο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, η υψηλή ανεργία, ο αδύναμος εξωτερικός τομέας και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές προκλήσεις συνθέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 — 5/8/2023 12:10 | Bloomberg: Η Ελλάδα επέστρεψε στην ελίτ της επενδυτικής βαθμίδας

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg κάνει εκτενή αναφορά στην αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Scope Ratings, αναφέροντας στον τίτλο του άρθρου πως “η Ελλάδα επιστρέφει στην ελίτ της επενδυτικής βαθμίδας” και πως η συγκεκριμένη εξέλιξη “αποτελεί απόδειξη της προόδου της στην αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 13 χρόνια αφότου έγινε το πρώτο μέλος της Ευρωζώνης που κατατάχθηκε στη βαθμίδα των ‛σκουπιδιών’ [junk]. Αναφέρεται επίσης ότι η απόφαση της Scope συμβάλλει στο να τραβηχτεί πλέον μια γραμμή πέρα από την κρίση χρέους, η οποία ξέσπασε το 2010 και για την οποία απαιτήθηκαν τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης, ενώ τέθηκε και σε αμφισβήτηση η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.”