Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το νέο αυστηρότερο Σύμφωνο για το Άσυλο

Από το Kappa Newsdesk

Συμφωνία σε μια από τις πλέον ευαίσθητες και κρίσιμες συνιστώσες του νέου αυστηρότερου Συμφώνου για το Άσυλο επιτεύχθηκε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για τον κανονισμό για τις καταστάσεις κρίσεων στις μεταναστευτικές ροές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις εργαλειοποίησης των ροών και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Πρόκειται για την τελευταία συνιστώσα του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, για την οποία δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία, καθώς εδώ και μήνες η Γερμανία αντιδρούσε στις αυστηρότερες ρυθμίσεις και τα μέτρα που προτείνονταν για τις έκτακτες καταστάσεις κρίσεων (crisis situations). Τελικά οι γερμανικές αντιρρήσεις κάμφθηκαν στην Επιτροπή των μονίμων αντιπροσώπων COREPER, όπως και οι επιμέρους επιφυλάξεις της Ιταλίας που θεωρούσε ότι το σχέδιο δεν ήταν αρκούντως αυστηρό. Μετά από αυτή τη συμφωνία, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό κείμενο του Συμφώνου.

Έκτακτα μέτρα σε καταστάσεις κρίσεων

Σύμφωνα με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν, σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες σχετικά με το άσυλο και τη διαδικασία επιστροφών. Σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει μια κατάσταση κρίσης με πολύ αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές θα μπορεί να ζητήσει εισφορές αλληλεγγύης από άλλες χώρες της Ένωσης. Αυτές οι συνεισφορές θα μπορούν να λάβουν τη μορφή:
▪ τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας από το κράτος-μέλος σε κατάσταση κρίσης σε συνεισφέροντα κράτη-μέλη
▪ αντισταθμίσεις ευθύνης, δηλαδή το κράτος-μέλος που εκφράζει αλληλεγγύη θα αναλαμβάνει την ευθύνη να εξετάζει εκείνο τα αιτήματα ασύλου με σκοπό να ανακουφίσει το κράτος-μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης
▪ οικονομικές συνεισφορές ή εναλλακτικά μέτρα αλληλεγγύης

Αντιδράσεις για τις αρμοδιότητες των ΜΚΟ

Βασικό σημείο διαφωνιών ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γερμανία υπήρξε το καθεστώς βάσει του οποίου θα μπορούν στο εξής να δρουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διάσωση προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο. Το σχέδιο της ισπανικής Προεδρίας προέβλεπε μερικούς περιορισμούς στις δυνατότητες δράσεων των ΜΚΟ, ενώ η Ιταλία επιδίωκε τον πλήρη αποκλεισμό των ΜΚΟ από τις διασώσεις και η Γερμανία αντιδρούσε σθεναρά στους περιορισμούς. Τελικά η Γερμανία, με παρέμβαση του Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, αποδέχθηκε το σχέδιο της Προεδρίας και η Ιταλία ήρε την Τετάρτη τις επιφυλάξεις της. Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Politico, η γερμανική πλευρά θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταφέρει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις να επαναφέρει το δικαίωμα επεμβάσεων των ΜΚΟ. Η Πολωνία και η Ουγγαρία φέρονται να καταψήφισαν το συμβιβαστικό σχέδιο, ενώ η Αυστρία, η Σλοβακία και η Τσεχία απείχαν.