Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βαθιά και άνιση ύφεση, αβέβαιη ανάκαμψη

Από το Kappa Newsdesk

Την εικόνα μιας βαθιάς και άνισης ύφεσης στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η Κομισιόν προβλέπει ότι η ύφεση θα φτάσει στο 7,4% για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 7,7% για την Ευρωζώνη, ενώ θα ανακάμψει το 2021 κατά 6,1% στην ΕΕ και κατά 6,3% στην Ευρωζώνη. Για την Ελλάδα οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, αφού η ύφεση προβλέπεται να είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ευρωζώνης με 9,7%, ενώ προβλέπεται ανάκαμψη το 2021 κατά 7,9%.

“Η βαθύτερη οικονομική ύφεση στην ιστορία της ΕΕ”

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Επιτροπής που συνέταξε την έκθεση επισημαίνει ότι “δεδομένης της σοβαρότητας αυτού άνευ προηγουμένου παγκόσμιου σοκ, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ΕΕ έχει εισέλθει στη βαθύτερη οικονομική ύφεση στην ιστορία της”, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σε όλες σχεδόν τις χώρες (με μερική εξαίρεση τη Σουηδία) “διατάραξαν βαθιά τη ζωή των ανθρώπων και την οικονομία και επηρέασαν την παγκόσμια ζήτηση, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την προσφορά εργασίας, τη βιομηχανική παραγωγή, τις τιμές εμπορευμάτων, το διεθνές εμπόριο και τις κεφαλαιακές ροές”.

Η Επιτροπή προσθέτει πως η οικονομική δραστηριότητα θα εμφανίσει κατάρρευση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 με το μεγαλύτερο μέρος της συρρίκνωσης να πραγματοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Στη συνέχεια αναμένεται να ανακάμψει, με βάση τις υποθέσεις α) ότι τα μέτρα περιορισμού θα αρθούν σταδιακά, β) ότι μετά από τη χαλάρωση των μέτρων η πανδημία θα παραμείνει υπό έλεγχο, και γ) ότι τα άνευ προηγουμένου νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη και την ΕΕ θα είναι αποτελεσματικά ως προς τη μείωση των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης καθώς και στον περιορισμό των μόνιμων ζημιών στον οικονομικό οικοδόμημα.

Η ανάκαμψη όμως που προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά από το τρίτο τρίμηνο και να συνεχιστεί το 2021 δεν θα καλύψει το σύνολο της συρρίκνωσης που θα υποστεί η ευρωπαϊκή οικονομία και στο τέλος αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης το ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα είναι κατά 3% χαμηλότερο από εκείνο που προβλεπόταν πριν από την πανδημική κρίση. Το ίδιο ισχύει για τον όγκο των επενδύσεων που προβλέπεται να είναι περίπου 7% χαμηλότερος από το αναμενόμενο το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ η απασχόληση θα μειωθεί κατά μέσο όρο περίπου 1% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019, σηματοδοτώντας μια σταδιακή μόνο ανάκαμψη τύπου “U”.

“Μεγάλες οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα”

Ιδιαίτερα βαριά θα πληγεί η οικονομία της Ελλάδας από την πανδημική κρίση, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπή, λόγω κυρίως του μεγάλου μεριδίου του τουρισμού στο εθνικό προϊόν και της μικρής και ευάλωτης φύσης των ελληνικών επιχειρήσεων:

“Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την πανδημία της COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος λόγω της σημασίας του τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα και του υψηλού μεριδίου των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Παρά την άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης, η ισχυρή συρρίκνωση της παραγωγής αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Ωστόσο, η κρίση αναμένεται να ακολουθηθεί από μια ανάκαμψη το 2021. Η ύφεση και ο όγκος των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης θα οδηγήσουν σε σημαντικό έλλειμμα το 2020”.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της έκθεσης, το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9,7% το 2020, ενώ πριν από την πανδημία προβλεπόταν να αυξηθεί κατά 2,0%. Για το 2021 αναμένεται σημαντική αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,9%, το μεγαλύτερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις αναμένεται να μειωθούν κατά 30% το 2020, με κατακόρυφη αύξησή τους το 2021 κατά 33%. Η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 19,9% την τρέχουσα χρονιά, για να μειωθεί στο 16,8% το 2021, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα μειωθεί κατά 0,6%, ενώ θα σημειώσει αύξηση το 2021 κατά 0,5%.

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, η Ελλάδα προβλέπεται να έχει έλλειμμα 6,25% του ΑΕΠ το 2020, ενώ το 2019 είχε καταγράψει καθαρό πλεόνασμα 1,5% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 2% το 2021, πλησιάζοντας δηλαδή και πάλι κοντά στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Εξαιτίας του ελλείμματος του 2020 και της βαθιάς ύφεσης, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 196% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, για να υποχωρήσει στο 183% το 2021 λόγω της οικονομικής ανάκαμψης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

Δείτε την παρουσίαση της έκθεσης και τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι: