Το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των 767 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα

Από το Kappa Newsdesk

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup την όγδοη έκθεση των θεσμών στα πλαίσια της μεταμνημονιακής εποπτείας της Ελλάδας, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για “την πρόοδο που σημειώθηκε με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες”, και ενέκριναν την εκταμίευση της δόσης των 767 εκατομμυρίων ευρώ προς την Αθήνα.

Το Eurogroup εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, όπως και για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Δημόσια Διοίκηση, την Ενέργεια, τα δημόσια έσοδα και την κοινωνική πρόνοια.

Οι Υπουργοί της Ευρωζώνης καλούν παράλληλα την ελληνική Κυβέρνηση να προωθήσει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, ειδικά λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική Οικονομία από την πανδημική κρίση.

Το Eurogroup ενέκρινε την αποδέσμευση της τέταρτης δόσης των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που είχαν αποφασιστεί το 2018, που αφορούν 767 εκατομμύρια ευρώ από τόκους ελληνικών ομολόγων που διακρατούσαν Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Διάβαστε εδώ την δήλωση του Eurogroup (μετάφραση από το Kappa Newsdesk]:

Η Ευρωομάδα συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, με βάση την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου.
Όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πανδημία είχε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα. Οι φθινοπωρινή προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν μια ισχυρή συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και αυξανόμενη ανεργία το 2020, αν και προβάλλεται μερική ανάκαμψη για το 2021. Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για το μεγάλο εύρος των έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας ως προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Χαιρετίζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ιδίως την υιοθέτηση της μείζονος μεταρρύθμισης του ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση των βασικών προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Άλλοι τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί καλή πρόοδος περιλαμβάνονται η δημόσια διοίκηση, ο τομέας της ενέργειας, τα δημόσια έσοδα και η κοινωνική πρόνοια. Ταυτόχρονα, οι αρχές έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων λόγω της πανδημίας σε βασικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία συνεχίζει να υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι υφιστάμενοι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι και προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης. Καλούμε λοιπόν την Ελλάδα να διατηρήσει και, εν ανάγκη, να ενισχύσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να υποστηρίξει περαιτέρω την οικονομική ανάκαμψη, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να ενισχύσει τη δέσμευση για βελτίωση της μακροπρόθεσμης δυνητικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε επιπλέον τη σημασία της χρήσης των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εφαρμόζοντας ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης. Καλούμε επίσης τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες ευαλωτότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και να προχωρήσουν στο σχέδιο εκκαθάρισης των οφειλών του Δημοσίου. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατόν παράγωγο δίκαιο για τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας και να εφαρμόσει το απαραίτητο σύστημα πληροφορικής για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή όλων των εξασφαλίσεων όταν οι νέοι κανόνες περί αφερεγγυότητας τεθούν σε ισχύ. Αυτό το ζήτημα θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωομάδα χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες της δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση της τέταρτης δόσης των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, η Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμου εισοδήματος SMP-ANFA και τη μείωση στο μηδέν του περιθωρίου αύξησης ορισμένα δάνεια EFSF, συνολικού ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ. Προσβλέπουμε στην ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του 2021.

Σταϊκούρας: Επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας χαιρέτησε με δήλωσή του την απόφαση του Eurogroup, λέγοντας πως “επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών”, και “εκθειάστηκε, για άλλη μια φορά, από όλους τους συμμετέχοντες, η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της.”

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Eurogroup.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η 8η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα.
Ήταν η 5η, συνεχόμενη, θετική Έκθεση για την Ελλάδα, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, και η 3η επιτυχημένη Έκθεση εν μέσω της πρωτόγνωρης, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικής κρίσης.
Εκθειάστηκε, για άλλη μια φορά, από όλους τους συμμετέχοντες, η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της. Αντίδραση η οποία, όπως υπογραμμίστηκε, συμβάλλει καθοριστικά στη γρηγορότερη επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Προοπτικές που ενισχύονται μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των σημαντικών πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τους οποίους εξασφάλισε η Ελληνική Κυβέρνηση.
Επακόλουθο των ανωτέρω υπήρξε η απόφαση εκταμίευσης του τέταρτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το τρίτο πακέτο που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε ένα έτος, ενισχύοντας, συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,05 δισ. ευρώ.
Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και – πρωτίστως – της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, με στόχο να υπερβούμε τις σημερινές δυσκολίες με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, να αναδιατάξουμε την οικονομία μας και να θέσουμε τις βάσεις για υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.