Η ΕΚΤ ενισχύει κατά 500 δις και παρατείνει τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης

Από το Kappa Newsdesk

Την ενίσχυση του προγράμματος ποσοτικής επέκτασης για την πανδημία κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ και την επέκτασή του χρονικά μέχρι “τουλάχιστον” τον Μάρτιο του 2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη. Η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης να παρατείνει και να εμπλουτίσει το σχήμα δανεισμού των ευρωπαϊκών Τραπεζών TLTRO III με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και να θεσπίσει κίνητρα για Τράπεζες που διοχετεύουν μεγάλο ποσοστό των διαθεσίμων τους στην πραγματική οικονομία.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΤ: “Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λαμβάνονται σήμερα θα συμβάλουν στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών κατά την περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζοντας έτσι τη ροή χρηματοδοτήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα και διασφαλίζοντας τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής της πανδημίας και του χρόνου διανομής των εμβολίων. Θα συνεχίσουμε επίσης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές πληθωρισμού. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που διαθέτει, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.”

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ επικαιροποίησαν επίσης τις μακροοικονομικές προβλέψεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης για το 2020 και τις επόμενες χρονιές. Για το 2020 μείωσαν την πρόβλεψή τους για το βάθος της ύφεσης από το -8,0% που προέβλεπαν τον Σεπτέμβριο στο -7,3%, ενώ όμως μείωσαν την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ το 2021 από το +5,0% sto +3,9%, κυρίως λόγω του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Όσον αφορά στο έλλειμμα, η ΕΚΤ προβλέπει να κινηθεί στο 8,0% το 2020, το 6,1% το 2021, το 3,9% το 2022 και μόλις το 2023 να κατεβαίνει στο όριο του 3,0% που προβλέπεται από Σύμφωνο Σταθερότητας.

Λαγκάρντ: Πιο έντονη βραχυπρόθεσμα η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως “ενώ η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το τρίτο τρίμηνο ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο και οι προοπτικές για τη διάθεση εμβολίων είναι ενθαρρυντικές, η πανδημία συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για τη ζώνη του ευρώ και τις παγκόσμιες οικονομίες”. Η Κριστίν Λαγκάρντ πρόσθεσε πως “η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 και τα συναφή μέτρα περιορισμού περιορίζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της Ευρωζώνης, η οποία αναμένεται να συρρικνωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2020”. “Ενώ η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα συνεχίζει να διατηρείται ικανοποιητικά, η δραστηριότητα των υπηρεσιών μειώνεται σημαντικά και περιορίζεται από την αύξηση των ποσοστών μόλυνσης και τους νέους περιορισμούς στις κοινωνικές αποστάσεις και την κινητικότητα”, είπε η Πρόεδρος της ΕΚΤ. “Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλός στο πλαίσιο της χαμηλής ζήτησης και της σημαντικής χαλάρωσης στις αγορές εργασίας και προϊόντων. Συνολικά, τα εισερχόμενα δεδομένα και οι προβλέψεις των στελεχών μας υποδηλώνουν μια πιο έντονη βραχυπρόθεσμα επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία και μια πιο παρατεταμένη αδυναμία στον πληθωρισμό από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.”

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ: