Κυβίστηση Πολωνίας και Ουγγαρίας για το κράτος δικαίου μέσω Γερμανίας

Από το Kappa Newsdesk

Προς διευθέτηση οδεύει η σύγκρουση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της αιρεσιμότητας της διάθεσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με όρους τήρησης του κράτους δικαίου, μετά από συμβιβαστική φόρμουλα την οποία έφερε η Γερμανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την γερμανική πρόταση, το Συμβούλιο θα εγκρίνει μια διευκρινιστική δήλωση όπου θα τονίζεται, πρώτον ο σεβασμός της “εθνικής ταυτότητας” κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των κρατών-μελών, δεύτερον ο σεβασμός της “δοτής αρμοδιότητας” (του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), “όπως επίσης και ο σεβασμός της αρχής της αντικειμενικότητας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης των κρατών-μελών”.

Η γερμανική ρύθμιση προβλέπει επίσης μια σειρά διαδικασιών προτού ξεκινήσει η επιβολή κυρώσεων σε ένα κράτος-μέλος για παραβιάσεις του κράτους-δικαίου και δίνει χρόνο στο κράτος-μέλος που εμπλέκεται να θεραπεύσει το πρόβλημα ώστε να αποφευχθούν οι κυρώσεις. Στην όλη διαδικασία θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θα εγκρίνει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εξετάζεται η συμμόρφωση του κράτους-μέλους με τις αρχές του κράτους-δικαίου και της τήρησης του ευρωπαϊκού δικαίου.

Με τις διαδικασίες που προστίθενται στη ρύθμιση για το κράτος-δικαίου, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περίπου 2 χρόνια για να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος ενός κράτους-μέλους, σε περίπτωση που βρεθεί να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή να κακοδιαχειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης.

Ο συμβιβασμός αυτός, εάν τελικά εγκριθεί την Πέμπτη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα αποτελεί μια ουσιαστική υποχώρηση από την πλευρά της Βαρσοβίας και της Βουδαπέστης, καθώς μέχρι τώρα δεν δέχονταν σε καμια περίπτωση τη διασύνδεση της διάθεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου. Το ενιαίο μέτωπο όμως των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών και η απειλή παράκαμψης της Πολωνίας και της Ουγγαρίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται πως ανέτρεψε τις ισορροπίες. Στην πολωνική Κυβέρνηση πάντως υπήρξαν αντιδράσεις στην προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεβ Ζιόμπρο, ο οποίος ηγείται του συγκυβερνώντος υπερσυντηρητικού κόμματος Ενωμένη Πολωνία, δήλωσε πως η προτεινόμενη φόρμουλα δεν καλύπτει τις επιδιώξεις της Κυβέρνησης, καθώς “διευκρινιστικές δηλώσεις” και “οδηγίες” δεν αποτελούν νόμο, και πως αν η ρύθμιση για το κράτος δικαίου τεθεί σε εφαρμογή θα αποτελεί ένα σημαντικό περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας της Πολωνίας και παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθηκών. “Δεν συμφωνούμε!”, έγραψε ο Ζιόμπρο στο Twitter.

Διαβάστε εδώ το προσχέδιο της κοινής δήλωσης που κατέθεσε η Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: