Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέα στρατηγική της ΕΕ για το διεθνές εμπόριο

Από το Kappa Newsdesk

Μια νέα στρατηγική για τους στόχους και τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και τις εμπορικές συμφωνίες παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η στρατηγική, η οποία αποτυπώνει την έννοια της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, βασίζεται στην εξωστρέφεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της στήριξης του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και σε επανεστίαση στην ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης και στη μεταρρύθμιση των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιοι και βιώσιμοι. Όπου είναι αναγκαίο, η Ένωση καλείται να υιοθετήσει πιο σθεναρή στάση για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της.

Παρουσιάζοντας την νέα στρατηγική, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέφερε:“Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν μια νέα στρατηγική για την εμπορική πολιτική της ΕΕ. Χρειαζόμαστε ένα ανοικτό και βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο για να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μετά την COVID-19. Ομοίως, η εμπορική πολιτική πρέπει να στηρίζει πλήρως τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας και να ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να μας προσφέρει τα μέσα για να αμυνθούμε έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ακολουθούμε μια ανοικτή, στρατηγική και δυναμική πορεία, με έμφαση στην ικανότητα της ΕΕ να κάνει τις δικές της επιλογές και να διαμορφώσει τον κόσμο γύρω από αυτήν μέσω ηγεσίας και δέσμευσης, η οποία αντικατοπτρίζει τα στρατηγικά συμφέροντα και τις αξίες μας”.

Στους βασικούς στόχους της νέας στρατηγικής μια μείζονα μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων δεσμεύσεων για το εμπόριο και το κλίμα, νέων κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο, ενισχυμένων κανόνων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της αποκατάστασης του συστήματός του για δεσμευτική επίλυση διαφορών. Η νέα στρατηγική αναμένεται, σύμφωνα με την Κομισιόν, να ενισχύσει την ικανότητα του διεθνούς εμπορίου να στηρίξει την ψηφιακή και κλιματική μετάβαση, με τους εξής τρόπους: πρώτον, με τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και δεύτερον, με την άρση των αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών στην ψηφιακή οικονομία, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών στο εμπόριο. Με την ενίσχυση των συμμαχιών της, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη εστίαση στις γειτονικές χώρες και την Αφρική, η Ένωση φιλοδοξεί να είναι σε θέση να διαμορφώσει καλύτερα την παγκόσμια αλλαγή.

Παράλληλα, η ΕΕ θα υιοθετήσει αυστηρότερη και πιο δυναμική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της, την καταπολέμηση του αθέμιτου εμπορίου και την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα. Η ΕΕ θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει αποφέρουν στους εργαζομένους, τους γεωργούς και τους πολίτες της τα οφέλη που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς δημόσια διαβούλευση, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 400 εισηγήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, δημόσιες εκδηλώσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κυβερνήσεις της ΕΕ, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και το κοινό.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση της Κομισιόν:

Δείτε εδώ το βίντεο με την παρουσίαση από τον Βάλντις Ντομπρόσφσκις και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων: