Ξεκινά στις 19 Απριλίου η δημόσια διαβούλευση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Από το Kappa Newsdesk

Μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων, ξεκινά τελικά στις 19 Απρίλίου η δημόσια διαβούλευση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, με την οποία καλούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετάσχουν συνδιαμορφώνοντας τα μεγάλα ερωτήματα για το πως πρέπει να διαμορφωθεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπηρετεί καλύτερα τους πολίτες και να σταθεί με επιτυχία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό του 21ου αιώνα.

Η Διάσκεψη στοχεύει στο να αντικατοπτρίσει την ευρωπαϊκή πολυμορφία και να φέρει την Ευρώπη έξω από τις πρωτεύουσες της, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της ΕΕ και ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμών που τους υπηρετούν. Αυτό σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσω μιας πληθώρας συνεδρίων-εκδηλώσεων και συζητήσεων που θα διοργανωθούν απ’ άκρου εις άκρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μέσω της διαδραστικής πολυγλωσσικής ψηφιακής πλατφόρμας. Ειδικά οι νέοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλοι οργανισμοί θα μπορούν επίσης να διοργανώσουν εκδηλώσεις για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συνεδρίασε την Τετάρτη, συνέχισε τις προετοιμασίες για την έναρξη της Διάσκεψης και ενέκρινε την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέψει στους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρουν στη Διάσκεψη.

Ανοικτός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας

Από τις 19 Απριλίου, χάρη σε αυτή τη νέα πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν σημαντικό για το μέλλον της ΕΕ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες (για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ) να προβάλλουν τις ιδέες τους, να σχολιάζουν ιδέες άλλων ανθρώπων, καθώς και να σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε δράσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης, ένας χώρος όπου θα συγκεντρώνονται και θα κοινοποιούνται όλες οι συνεισφορές των πολιτών για την Διάσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων δράσεων, των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των Συνόδων Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Ένας εξειδικευμένος μηχανισμός για την διαχείριση των συμβολών των πολιτών μέσω της πλατφόρμας θα συγκεντρώνει και θα αναλύει τα βασικά ζητήματα που τίθενται, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των Ομάδων των Ευρωπαίων Πολιτών και στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το έργο της Διάσκεψης, καθώς και πόρους για τους διοργανωτές εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των πιο σημαντικών εκδηλώσεων, μέσω των οποίων θα μπορούν να προωθούν τις πρωτοβουλίες τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να αναζητήσουν δράσεις στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν χάρη στον διαδραστικό χάρτη.

Μετά τη συνεδρίαση ο Γκυ Φέρχοφστατ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: “Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο ζωντανή, και εν μέσω πανδημίας αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πειραματιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με την ψηφιακή τεχνολογία. Με την πλατφόρμα αυτή, προσφέρουμε τα εργαλεία που θα δώσουν σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, και θα διασφαλίσουμε ότι οι ιδέες τους θα τροφοδοτήσουν την ανάλυση και τα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Μιλάμε για το μέλλον των πολιτών, επομένως και η Διάσκεψη είναι δική τους”.

Το επίσημο hashtag της Διάσκεψης #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν και να καθορίσουν το μέλλον της: “Το μέλλον είναι στα χέρια σου”.

Εναρκτήρια εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την προετοιμασία της εναρκτήριας εκδήλωσης της Διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου), εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας. Ενέκρινε επίσης τις μεθόδους εργασίας της ίδιας της Επιτροπής και διεξήγαγε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το σχέδιο κανόνων για τη σύνθεση και τις εργασίες των Συνόδων Ολομέλειας της Διάσκεψης.