Συμφώνησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για τον ευρωπαϊκό νόμο-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή

Από το Kappa Newsdesk

Σε συμφωνία κατέληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης οι διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ευρωπαϊκό νόμο-πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου μιας ουδέτερης για το κλίμα Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050 και έναν συλλογικό, καθαρό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

Υπήρχε έντονη πίεση από τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμών να υπάρξει συμφωνία πριν από την έναρξη της Συνάντησης Κορυφής για το Κλίμα, την οποία διοργανώνει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν την Πέμπτη και Παρασκευή, ώστε να φανεί διεθνώς ότι η ΕΕ είναι έμπρακτα αποφασισμένη να επιτύχει τις δεσμεύσεις για τη μείωση των ρύπων και να πάει ίσως και ένα βήμα πιο πέρα.

Οι στόχοι

Όσον αφορά τον στόχο του 2030, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών έναντι των απομακρύνσεων άνθρακα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για τη μείωση και την πρόληψη των εκπομπών έως το 2030, εισήγαγαν ένα όριο 225 μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ισοδύναμο με τη συμβολή των αφαιρέσεων στον καθαρό στόχο. Συμφώνησαν επίσης ότι η Ένωση θα επιδιώξει να επιτύχει υψηλότερο όγκο μείωσης του άνθρακα έως το 2030.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης στη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο θα αποτελείται από 15 ανώτερους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες διαφόρων εθνικοτήτων, με όχι περισσότερα από 2 μέλη να προέρχονται από το ίδιο κράτος-μέλος, για θητεία διάρκειας τεσσάρων ετών. Αυτό το ανεξάρτητο συμβούλιο θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την παροχή επιστημονικών συμβουλών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ, τους κλιματικούς στόχους και τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς αερίων του θερμοκηπίου και τη συνοχή τους με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι η Κομισιόν θα προτείνει έναν ενδιάμεσο στόχο για το κλίμα για το 2040, εφόσον είναι αναγκαίο, το αργότερο εντός έξι μηνών από την πρώτη παγκόσμια απογραφή της κλιματικής κατάστασης που θα πραγματοποιηθεί βάσει της συμφωνίας του Παρισιού. Θα δημοσιεύσει ταυτόχρονα έναν προβλεπόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030~2050, μαζί με την υποκείμενη μεθοδολογία του. Ο προϋπολογισμός ορίζεται ως ο ενδεικτικός συνολικός όγκος των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκφραζόμενος σε ισοδύναμο CO² και παρέχει ξεχωριστές πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και τις απομακρύνσεις), που αναμένεται να εκπεμφθούν κατά την περίοδο αυτή, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με κλάδους της οικονομίας που θα επιλέξουν να προετοιμάσουν ενδεικτικούς εθελοντικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την ανάπτυξη τέτοιων χαρτών πορείας, θα διευκολύνει τον διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και θα μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, προτού περάσει τα επίσημα βήματα της διαδικασίας έγκρισης. Το επίσημο κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες.

Το ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 για τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, αναγνωρίζοντας επίσης ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να διευκολύνει όλα τα κράτη-μέλη και θα περιλαμβάνει επαρκή μέσα, κίνητρα, υποστήριξη και επενδύσεις για να εξασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική, δίκαιη, καθώς και κοινωνικά ισορροπημένη και δίκαιη μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες όσον αφορά τα σημεία εκκίνησης.

Στις 4 Μαρτίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίηση την πρότασή της για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ως σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ώστε να συμπεριληφθεί ένας αναθεωρημένος στόχος μείωσης των εκπομπών της ΕΕ τουλάχιστον 55% έως το 2030. Η Επιτροπή τέλος δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο στόχου για το κλίμα το 2030, συνοδευόμενη από συνολική εκτίμηση επιπτώσεων.