Η ΕΕ ενέκρινε 657 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του EuroAsia Interconnector

Από το Kappa Newsdesk

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση με ποσό 657 εκατομμύρια ευρώ της κατασκευής του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου EuroAsia Interconnector, το οποίο προβλέπεται να διασυνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Το υπερυψηλής τάσεως καλώδιο 500kV θα μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο 2.000MW, ικανού να καλύψει τις ανάγκες 3.000.000 καταναλωτών και θα έχει συνολικό μήκος 1.208 χιλιόμετρα με τρεις διαμετακομιστικούς σταθμούς στο βόρειο Ισραήλ, την Κοφίνου στην Κύπρο και την Κορακιά στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”, έχει ταξινομηθεί ως έργο “Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος” και θα μπορεί στο μέλλον να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από επεξεργασία φυσικού αερίου των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια κοινοπραξία, ο EuroAsia Interconnector:

• Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου ως κράτος-μέλος της ΕΕ. Η Κύπρος είναι το τελευταίο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει πλήρως απομονωμένο χωρίς καμία διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης είναι ένας σημαντικός στόχος της ΕΕ.
• Ο EuroAsia Interconnector δημιουργεί έναν “αυτοκινητόδρομο ηλεκτρικής ενέργειας” από το Ισραήλ στην Κύπρο και την Ελλάδα, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κύπρου και του Ισραήλ, καθώς και από τις διαθέσιμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συμβάλλοντας ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
• Ο EuroAsia Interconnector διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των τριών εμπλεκομένων χωρών και του συστήματος της ΕΕ συνολικά, μέσω της ενοποίησης των απομονωμένων μικρών συστημάτων της Κύπρου και της Κρήτης με τα ισραηλινά και ευρωπαϊκά δίκτυα και την αδιάλειπτη και πολλαπλών κατευθύνσεων ροή ενέργειας.
• Προωθεί την ουσιαστική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2.
• Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στις εμπλεκόμενες χώρες.
• Συμβάλλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών.
• Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο EuroAsia Interconnector αναφέρεται και στο πρόσφατο non-paper της αμερικανικής Κυβέρνησης ως ένα έργο πράσινης ενέργειας το οποίο υποστηρίζουν πλήρως οι Ηνωμένες Πολιτείες.