Φάκελοι FinCEN: Διακίνηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων από εγκληματικές δραστηριότητες

Από το Kappa Newsdesk Παρ’ όλα τα μέτρα καταπολέμησης της διακίνησης κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, πολλές διεθνείς Τράπεζες

Continue reading